Zasady i Regulamin promocji

 

Balance Aqua & Fitness umożliwia Klientowi zakup promocyjnego karnetu miesięcznego open aqua +siłownia poniżej regularnej ceny sprzedaży 230 zł w okresie od dnia 07.01.2016 r. do dnia 31.01.2016 roku w cenie 99 zł na określonych poniżej zasadach.

  1.   W okresie promocyjnej sprzedaży zakupiony w cenie 99 zł karnet  miesięczny nie jest objęty obowiązkiem uiszczenia przez Klienta opłaty aktywacyjnej w wysokości 50 zł.

  2. Każdorazowe przerwanie ciągłości trwania karnetu promocyjnego  (każdorazowo należy przedłużyć karnet do ostatniego dnia trwania jego ważności) skutkuje obowiązkiem zapłaty opłaty aktywacyjnej w wysokości 50 zł przy zakupie następnego karnetu. Po  upływie miesiąca Klient ponownie nabywa prawo do zakupu karnetu w cenie 99,-zł pod warunkiem zachowania jego ciągłości.

  3. Nie ma możliwości zawieszenia ciągłości trwania karnetu promocyjnego.

  4. Karnet jest imiennie przypisany do konkretnego klienta.

  5. Posiadacz karnetu promocyjnego ma możliwość rezerwacji zajęć na 3 terminy w przód. Brak skutecznego odwołania (regulamin klubu)  2 zarezerwowanych zajęć w okresie trwania ciągłości  karnetu  skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty aktywacyjnej przy zakupie  kolejnego karnetu. Po upływie miesiąca Klient ponownie nabywa prawo do zakupu karnetu w cenie 99,-zł pod warunkiem skutecznego odwoływania dokonywanych rezerwacji.

  6. Odwoływanie zajęć zgodnie z regulaminem klubu, oraz regularne przedłużanie ważności karnetu umożliwia klientowi każdorazowy zakup karnetu w cenie promocyjnej.

  7. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych przez klub wyłącznie dla celów informacyjnych i marketingowych.

  8. Klub zastrzega sobie prawo do zmian warunków promocji , cen karnetów lub do zakończenia jej trwania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

  9. W związku z ograniczona ilością miejsc na zajęcia Aqua pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach mają klienci którzy dokonali rezerwacji.

  10. Karnet open Aqua i siłownia może zostać wzbogacony o dodatkowe promocje i bonusy (np. rabaty na konsultacje dietetyczne, treningi personalne, weekendowe zajęcia dla dzieci, masaże  itp.)